A e dini se gruaja turke të drejtën për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur e ka fituar shumë para shumicës së grave të vendeve tjera?

A e dini se gruaja turke të drejtën për të zgjedhur dhe për t’u zgjedhur e ka fituar shumë para shumicës së grave të vendeve tjera?

Grave, të cilat kanë paraprirë në çdo fazë shoqërore të Republikës së re të Turqisë, të drejtat e para politike iu dhanë me ligjin e Qeverisjes Vendore që doli në vitin 1930.