Zgjedhjet e 2019-s: A ishte Turqia diktaturë?

Zgjedhjet e 2019-s: A ishte Turqia diktaturë?

Zgjedhjet e fundit vendore në Turqi, të filluara në vitin 1840 dhe të 19-ta të periudhës së Republikës, u mbajtën më 31 mars 2919.