Si duhet parë Shteti Osman?

Si duhet parë Shteti Osman?

Hapësirat gjeografike që Shteti Osman i sundoi prej shumë shekujsh sot janë pothuajse në një pellg gjaku. Ballkani, Lindja e Mesme, Afrika për shumë shekuj u administruan prej Shtetit Osman në paqe me një pluralizëm që nuk arrihet madje edhe sot e kësaj dite dhe duke respektuar fetë dhe kulturat e ndryshme.