Shkodra, qyteti i parë në Shqipëri që promovohet festivali më i madh botëror “TEKNOFEST 2020”

Shkodra, qyteti i parë në Shqipëri që promovohet festivali më i madh botëror “TEKNOFEST 2020”

Në qytetin e Shkodrës, për herë të parë në Shqipëri, u promovua TEKNOFEST 2020, festivali i parë dhe i vetëm i Turqisë në aviacion, hapësirë dhe teknologji, i cili organizohet nga Fondacioni T3 dhe Ministria e Industrisë dhe Teknologjisë së Turqisë.