Reflektime nga Abdulhamiti II në të sotmen

Reflektime nga Abdulhamiti II në të sotmen

Sulltan Abdylhamiti II vdiq në 10 shkurt 1918. Kjo është java e 101-vjetorit të vdekjes së tij. Historia në thelb nuk është e kaluar. Ajo është referuesja më thelbësore që hedh dritë (ndriçon) tek e ardhmja.