Franca: Laicizmi jakobin

Franca: Laicizmi jakobin

Senati në Francë, në kuadër të ligjit shkollor të përgatitur nga qeveria, miratoi nenin që ndalon shaminë e kokës për familjaret, që shoqërojnë nxënësit gjatë ekskursioneve shkollore.