Çfarë ka ndodhur më 18 prill?

Çfarë ka ndodhur më 18 prill?

Disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 18 prill.