A është Tarrant terrorist i krishterë?

A është Tarrant terrorist i krishterë?

Fashizmi dhe nazizmi është gjithnjë e më shumë në rritje në Evropë, veçanërisht për shkak të stanjacionit ekonomik. Krahasuar me vendet e tjera demokratike, vendet me më shumë parti raciste që ndajnë pushtetin, sot janë ato perëndimore.