Muzeu shëndetësor në Edrene u çel në vitin 1488 nga Sulltan Beyazit II

Muzeu shëndetësor në Edrene u çel në vitin 1488 nga Sulltan Beyazit II

A e dini se muzeu shëndetësor që ndodhet në Edrene është çelur në vitin 1488 me urdhrin e Sulltan Beyazit II dhe është një prej qendrave më të mira shëndetësore të asaj periudhe?