Kuzhina turke – Qofte kadinbudu

Kuzhina turke – Qofte kadinbudu

Larmia e kuzhinës turke bën që gatime të ndryshme të gjejnë veten në një përdorim të gjerë.