Kuzhina turke – Mutanxhana me mish qengji

Kuzhina turke – Mutanxhana me mish qengji

Gjatë procesit të migrimit nga Azia Qendrore në Anadoll dhe në periudhat më pas që vazhduan me perandoritë Selxhukase dhe Osmane, turqit patën mundësi të ndërveprojnë me kultura me shoqëri të ndryshme. Ky ndërveprim kulturor u pasqyrua edhe në kuzhinë.