A e dini se në Stamboll ndodhet një muze i arteve moderne?

A e dini se në Stamboll ndodhet një muze i arteve moderne?

Hapat e parë të muzeut të arteve moderne në Stamboll u hodhën në vitin 1987 me organizimin e edicionit të parë të “Ekspozitave Ndërkombëtare të Artit Bashkëkohor” që sot njihen me emrin “Bienalja e Stambollit”.