Zhvillimet politike, sociale, ekonomike, kulturore në Shqipëri për vitin 2019

Zhvillimet politike, sociale, ekonomike, kulturore në Shqipëri për vitin 2019

Shqipëria në 365 ditë - Cilat ishin ngjarjet më të rëndësishme që ndodhën në Shqipëri gjatë vitit 2019?


Fjalët Kyçe: tërmeti në Shqipëri