Në Tiranë u zhvillua ceremonia e përfundimit të projektit "Gastro-Diplomacia Turqi-Shqipëri

Në Tiranë u zhvillua ceremonia e përfundimit të projektit "Gastro-Diplomacia Turqi-Shqipëri

Në kuadër të projektit të filluar nga zonja e Presidentit të Republikës së Turqisë, Emine Erdogan, u organizua në Tiranë aktiviteti "Gastro-Diplomacia Turqi-Shqipëri.