Me prokurorë të rinj kërkohet kthimi i besimit në drejtësi në Kosovë

Me prokurorë të rinj kërkohet kthimi i besimit në drejtësi në Kosovë

Në mesin e qytetarëve të Kosovës ka kohë që shprehet në mënyrë të hapur mos-besimi në Sistemin gjyqësor e prokurorial të vendit. Edhe pse zyrtarët mundoheshin që ta fshihnin këtë fakt me vite, tani gjithnjë e më shumë edhe ata vet kanë filluar të pranojnë humbjen e besimit, duke kërkuar të gjejnë mënyra për kthimin e tij.