Gjuha shqipe bëhet pjesë e kurrikulave të shkollave shtetërore në Turqi

Gjuha shqipe bëhet pjesë e kurrikulave të shkollave shtetërore në Turqi

Ministrja e Arsmit Sportit dhe Rinisë, Evis Kushi shprehu falënderimet dhe mirënjohjen për mbështetjen që Turqia i ka dhënë Shqipërisë në shumë fusha, veçanërisht në arsim me bursa për studentët shqiptarë dhe rikonstruksionin e shumë objekteve arsimore.