Del raporti përfundimtar OSBE-ODIHR për zgjedhjet e 30 qershorit në Shqipëri

Del raporti përfundimtar OSBE-ODIHR për zgjedhjet e 30 qershorit në Shqipëri

OSBE/ODIHR në raportin përfundimtar mbi zgjedhjet vendore të 30 qershorit në Shqipëri e vendos dialogun politik mes palëve si rekomandim prioritar, që duhet zbatuar pa humbur më kohë.