25 subjekte politike pritet të marrin pjesë në zgjedhjet në Kosovë

25 subjekte politike pritet të marrin pjesë në zgjedhjet në Kosovë

Në Kosovë pas dorëheqjes së qeverisë Haradinaj dhe shpërbërjes së Parlamentit, partitë politike kohën e para-shpalljes së fushatës zyrtare zgjedhore po e shfrytëzojnë për fushatë jozyrtare. Ndërkohë, ka përfunduar afati i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (KQZ) për dorëzimin e të interesuarve për pjesëmarrje në zgjedhjet Parlamentare të 6 tetorit.