Siti Neolitik i Çatalhojukut (Çatalhoyuk)

Turqia është shtëpi e shumë vendbanimeve të lashta që datojnë në epokat e hershme të njerëzimit. Siti Neolitik i Çatalhojukut (Çatalhoyuk) është njëri prej tyre.

Çatalhoyuk

Çatalhojuku, pozicionuar në Anadollin Qendror, 11 km nga nënprefektura Çumra e rrethit Konia, konsiderohet të jetë një nga vendbanimet e para të njerëzimit dhe mendohet të ketë pasur rreth 8.000 banorë.


Fjalët Kyçe: Turqi , Konia , park arkeologjik , sit neolitik , Çatalhoyuk