Rritja ekonomike e Turqisë habit institucionet ndërkombëtare financiare

Disa institucione financiare ndërkombëtare kanë revizionuar në drejtimin vertikal parashikimet e tyre për rritjen ekonomike të Turqisë.

Ekonomia Turke

Rritja e ekonomisë së Turqisë me mbi 5% në dy tremujorët e parë të vitit ka bërë që institucionet dhe agjencitë financiare ndërkombëtare të revizionojnë parashikimet e tyre.

 

Fjalët Kyçe: rritja ekonomike e Turqisë , ekonomia turke , agjencitë e klasifikimit të kredisë , institucione financiare , shkalla e rritjes ekonomike