Operacioni “Burimi i Paqes”

Qëllimi ynë është paqja
objektivi është terrorizmi

Rrëshqitje në dëborë me lundër

Një grup i sportistëve në rrafshnaltën Pershembe të Ordus që ndodhet në 1.500 m lartësi mbidetare, fillimisht rrëshqitën në dëborë me lundra, pastaj bënë kanotazh në lum.

Rrëshqitje në dëborë me lundër

Një grup i sportistëve në rrafshnaltën Pershembe të Ordus që ndodhet në 1.500 m lartësi mbidetare, fillimisht rrëshqitën në dëborë me lundra, pastaj bënë kanotazh në lum.


Fjalët Kyçe: grup i sportistëve , rrafshanlta , Pershembe , Ordu , lundër , dëborë , kanotazh