Ekspozitë me Kuranë të vjetër të shkruar në stilin Kufi

Me kujdesin e veçantë të Presidencës turke dhe kontributin e veçantë të Shoqërisë Ajrore Turke (THY) Platforma e Kulturës dhe Artit Isla (İKSP) ka hapur në Muzeun e Veprave Turke dhe Islame në Stamboll ekspozitën me titull “Kufi: Stili i Jashtëzakonshëm i Librit të Mrekullueshëm”.

Kuranë të vjetër të shkruar me stilin kufi

Në Stamboll është hapur ekspozita “Kufi: Kaligrafia e Jashtëzakonshme në Librin e Shenjtë".


Fjalët Kyçe: Stamboll , stili kufi , ekspozitë , Kurani Famëlartë