Algat ngjyrosin liqenin me bojë të kuqe

TuzGolu (10).jpg
Algat ngjyrosin liqenin me bojë të kuqe

Fjalët Kyçe: