Fryti ‘magjibërëse’ i butinës kthehet në një investim të rëndësishëm

Fryti i butinës, një bimë endemike e zonës qendrore të Turqisë dhe me dobi të shumta shëndetësore, synohet të nxirret në tregun botëror.

2

Banorët e Anadollit qendror i kanë dhënë një rëndësi të madhe kultivimit të butinës, bimë kjo që është kthyer në një nga burimet më të mëdha ekonomike të tyre.


Fjalët Kyçe: butina , bima e butinës , eliksiri i rinisë , rrethi Kajseri