Bingol, qyteti turk që mirëpret 168 lloje zogjsh

Sipas studimeve të Drejtorisë së Rrethit për Mbrojtjen e Natyrës dhe Parqeve Kombëtare në këtë provincë jetojnë 168 lloje zogjsh, kryesisht petritë dhe shqiponja.

lloje zogjsh

Tokat e Anadollit gjenden mbi rrugët e shtegtimit të Afrikës, Evropës dhe Zisë. I pasur me ligatinë dhe florë Anadolli është njëherësh edhe një nga zonat që zogjtë shtegtarë e përdorin për pushim dhe shumim. Dhe shumë lloje zogjsh e kalojnë verën në rrethin e Bingolit. Nga studimet e Drejtorisë së Rrethit për Mbrojtjen e Natyrës dhe Parqeve Kombëtare ka dalë se në këtë provincë jetojnë 168 lloje zogjsh, kryesisht petritë dhe shqiponja.


Fjalët Kyçe: Anadoll , zogjtë më të bukur , rrugë shtegtimi , zogj shtegtarë , Bingol