Vizatime të bukura tredimensionale

Vizatime tredimensionale që duken sikur do të dalin nga letra.

Vizatime të pabesueshme me laps

Vizatimi në 3D është një nga artet më të thjeshta, por edhe më krijuese njëkohësisht. Ne kemi mbledhur vetëm disa prej vizatimeve interesante me laps në 3D. Ato kanë një imazh shumë të besueshëm dhe duket sikur do të dalin nga letra.


Fjalët Kyçe: vizatime me laps , vizatime tredimensionale , vizatime 3D