Harrani, një qendrat e para shkencore të botës

HARRAN1
Harrani, një qendrat e para shkencore të botës

Fjalët Kyçe: