Bashkia e Ankarasë zbukuron urat me vizatime grafiti për punonjësit e kujdesit shëndetësor

Për të motivuar punonjësit e kujdesit shëndetësor në luftën me Covid-19 Bashkia e Ankarasë ka zbukuruar me vizatime grafiti këmbët e një ure që të çon në Spitalin e Qytetit.

Vizatime grafiti në Ankara me tematikë Covid-19

Këmbët e urës në lagjen Bilkent të Ankarasë, ku ndodhet edhe Spitali Metropolitan, bashkia i ka zbukuruar me vizatime grafiti që simbolizojnë punonjësit e kujdesit shëndetësor, të cilët vazhdojnë të luftojnë me përkushtim në frontin e parë të luftës me pandeminë Covid-19.


Fjalët Kyçe: Covid-19 , Ankara , Bilkent , vizatime me grafit , vizatim me grafit