Vazhdon të rritet besimi i konsumatorit në Turqi

Nga 65,1 për qind që ishte në dhjetor, në janar vlera e indeksit arriti në 72,3 për qind.

Indeksi i besimit të konsumatorit

Indeksi i besimit të konsumatorit në janar është rritur me 11,1 për qind. Nga 65,1 për qind që ishte në dhjetor, në janar vlera e indeksit arriti në 72,3 për qind.

Shënim: Indeksi merr vlera ndërmjet 0-200 dhe tregon gjendjen optimiste të besimit të konsumatorit, kur është mbi 100 dhe atë pesimiste, kur është më e vogël se 100. 


Fjalët Kyçe: indeksi i besimit të konsumatorëve , Turqi , ekonomia turke , Instituti i Statistikave të Turqisë (TUIK) , rritje e qëndrueshme