Epoka digjitale e Turqisë

Epoka digjitale e Turqisë

Turqia është vendosur të zhvillojmë më tej infrastrukturën digjitale, që është mjaft e rëndësishme në çdo fushë, nga industria te tregtia, nga shërbimet publike te arsimi dhe shëndetësia. Ne do të krijojmë një mekanizëm të fortë të mbrojtjes kibernetike me vetëdijen se kërcënimet thelbësore, krahas metodave konvencionale do të vijnë edhe nga hapësirat kibernetike.


Fjalët Kyçe: epoka digjitale , Turqia , bota digjitale