Rruga Historike e Mëndafshit

Ky projekt do të ndikojë pozitivisht sidomos vendet e Azisë Qendrore dhe Lindjen e Mesme, që synon një pjesë më të lartë në tregti; si rezultat edhe Turqinë me Evropën.

Pamje nga itinerari historik i Rrugës së Mëndafshit

Rruga e Mëndafshit përfaqëson një shteg të lashtë të tregtisë, e cila fillon nga Kina drejt Anadollit dhe nëpërmjet Mesdheut përfundon në Evropë. Kjo rrugë tregtare, që përgjatë gjithë historisë ka siguruar ndikimin ndërmjet kulturës së Lindjes dhe Perëndimit dhe që e ka marrë emrin nga “mëndafshi”, një simbol i rëndësishëm, me gjetjen e itinerareve alternative, për një farë periudhe e kishte humbur rëndësinë; por si rrjedhojë e zhvillimeve të kohëve të fundit ka ardhur përsëri në rendin botëror.


Fjalët Kyçe: Rruga e Mëndafshit , Rruga Historike e Mëndafshit , mëndafsh , tregtia globale , Kinë , Turqi