Rruga Historike e Mëndafshit

Rruga e Mëndafshit së bashku me linjën tokësore dhe detare përfshin gjithsej 65 vende. Parë nga aspekti i shteteve në të cilin kalon rruga, vihet re se shumica e atyre, që përfshihen në projekt, janë vende në zhvillim.

Pamje nga itinerari historik i Rrugës së Mëndafshit

Rruga e Mëndafshit përfaqëson një shteg të lashtë të tregtisë, e cila fillon nga Kina drejt Anadollit dhe nëpërmjet Mesdheut përfundon në Evropë. Kjo rrugë tregtare, që përgjatë gjithë historisë ka siguruar ndikimin ndërmjet kulturës së Lindjes dhe Perëndimit dhe që e ka marrë emrin nga “mëndafshi”, një simbol i rëndësishëm, me gjetjen e itinerareve alternative, për një farë periudhe e kishte humbur rëndësinë; por si rrjedhojë e zhvillimeve të kohëve të fundit ka ardhur përsëri në rendin botëror.


Fjalët Kyçe: Rruga e Mëndafshit , Rruga Historike e Mëndafshit , mëndafsh , tregtia globale , Kinë , Turqi