Shqipëri – Miratohet projekti për restaurimin e banesës së Mic Sokolit në Tropojë

Këshilli Kombëtar i Restaurimeve në Shqipëri ka miratuar projektin për “Restaurimin e Banesës së Mic Sokolit”, në fshatin Bujan të Tropojës.

Banesa e Mic Sokolit, Tropojë

Instituti i Monumenteve të Kulturës mirëpret çdo bashkëpunim dhe mbështetje, e cila kontribuon në ruajtjen e trashëgimisë kulturore shqiptare.


Fjalët Kyçe: Mic Sokoli , banesa e Mic Sokolit , Tropoja , Shqipëria