Pjesëmarrja e shqiptarëve në Luftën e Çanakkalasë

Çanakkalede Arnavutlar 5.jpg
Disa nga fotot e vjetra që dëshmojnë pjesëmarrjen e shqiptarëve në Luftën e Çanakkalasë

Fjalët Kyçe: