Koment - Lufta kundër ISID-it dhe problemet themelore

Cilat janë mangësitë e strategjisë së Obamës, a do të ketë efekt një luftë kundër ISID-it?

Koment - Lufta kundër ISID-it dhe problemet themelore

Nga ana tjetër vendet dhe kultura islame si arrin të prodhojë një profil njeriu si ai i ISID-it, një profil që nuk përputhet aspak me thelbin e Kur’anit fisnik? Si mund të jetë burim i problemeve të tilla teoria dhe botëkuptimi islam? Në mënyrë të veçantë duhet analizuar se në ç’mënyrë bashkëshoqërohet botëkuptimi selefi, i dhunshëm dhe terrorist që ka sot ISID-i, me islamin, i cili mbron paqe dhe vëllazëri. Në qoftë se aktet e ISID-it nuk kanë lidhje me islamin, atëherë një problem tjetër dhe fushë tjetër studimi është se përse është krijuar një imazh i tillë.


Fjalët Kyçe:

Lajme të ngjashme