A e dini se Institucioni i Gjuhës Turke është themeluar me urdhër të Ataturkut në vitin 1932?

Institucioni i Gjuhës Turke është ngritur me urdhër të Ataturkut në 12 korrik 1932 me emrin Shoqata e Studimit dhe Mbikëqyrjes së Gjuhës Turke.

A e dini se Institucioni i Gjuhës Turke është themeluar me urdhër të Ataturkut në vitin 1932?

A e dini se Institucioni i Gjuhës Turke është themeluar me urdhër të Ataturkut në vitin 1932?

Institucioni i Gjuhës Turke është ngritur me urdhër të Ataturkut në 12 korrik 1932 me emrin Shoqata e Studimit dhe Mbikëqyrjes së Gjuhës Turke. Të gjithë themeluesit kanë qenë deputetë dhe letrarë të njohur të kohës si: Samih Rifat, Rusen Esref, Celal Sahir dhe Yakup Kadri.

Institucioni i Gjuhës Turke që nga dita e krijimit e deri më sot punimet i ka vazhduar në boshtin e bërjes së studimeve mbi turqishten, zbatime dhe në gjetjen zgjidhje problemeve të përditshme me të cilat përballet gjuha turke.

Ataturku interesohej nga afër me punimet që bëheshin mbi gjuhën turke. Përmes një testamenti të shkruar pak kohë para se të vdiste të gjithë pasurinë që kishte ia la Institucionit të Gjuhës Turke dhe Institucionit të Historisë Turke. Edhe sot buxheti i të dy këtyre institucioneve përballet nga trashëgimia e Ataturkut.Lajme të ngjashme