Shqipëri – Miratohet projekti për restaurimin e banesës së Mic Sokolit në Tropojë

Projekti në fjalë, hartuar nga Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare - Shkodër, parashikon restaurimin e elementëve konstruktivë të objektit...

Shqipëri – Miratohet projekti për restaurimin e banesës së Mic Sokolit në Tropojë

Këshilli Kombëtar i Restaurimeve në Shqipëri ka miratuar projektin për “Restaurimin e Banesës së Mic Sokolit”, në fshatin Bujan të Tropojës.

Projekti në fjalë, hartuar nga Drejtoria Rajonale e Kulturës Kombëtare - Shkodër, parashikon restaurimin e elementëve konstruktivë të objektit.

Instituti i Monumenteve të Kulturës mirëpret çdo bashkëpunim dhe mbështetje, e cila kontribuon në ruajtjen e trashëgimisë kulturore shqiptare.Lajme të ngjashme