Periudha e re në xhamitë e Turqisë

Enti i Çështjeve Fetare të Turqisë (Diyanet) planifikon që t'i kthejë xhamitë në një fole të njohurisë.

Periudha e re në xhamitë e Turqisë

Në projektin e përgatitur duke pasur parasysh kushtet e sotme, xhamitë do të kthehen në shkolla të dijes, që kanë brenda biblioteka, printer madje edhe internet.

Për xhamitë që nuk kanë rafte dhe biblioteka, ato do të vendosen në mesxhitet e xhamisë.

Punonjësit e xhamisë do të kujdesen për mbarëvajtjen dhe do të planifikojnë oraret e leximit.

Shoqëria do të ndriçohet për temat fetare dhe do të fitojë zakonin e të lexuarit.Lajme të ngjashme