Gjermania shënon shkallën më të ulët të papunësisë

Norma josezonale e papunësisë në Gjermani ka rënë në 5.8 për qind.

Gjermania shënon shkallën më të ulët të papunësisë

Në Gjermani, numri i të papunëve në mars të këtij viti është ulur për 30 mijë persona, ndërsa norma josezonale e papunësisë ka rënë në 5.8 për qind, që paraqet përqindjen më të ulët që nga bashkimi i Gjermanisë në vitin 1990.

Sipas të dhënave të Agjencisë Federale të Punës (BA) në Gjermani reduktimi i planifikuar i numrit josezonal të të papunëve prej 10 mijë është rritur në shifrën prej 30 mijë.Lajme të ngjashme