Ban Ki Moon: Të gjitha palët të rifillojnë evakuimin e Halepi

Sekretari i përgjithshëm i OKB-së Ban Ki Moon i kërkoi premten të gjitha palëve të rifillojnë menjëherë evakuimin e Halepi në siguri të plotë.

Ban Ki Moon: Të gjitha palët të rifillojnë evakuimin e Halepi

Sekretari i përgjithshëm i OKB-së Ban Ki Moon i kërkoi premten të gjitha palëve të rifillojnë menjëherë evakuimin e Halepi në siguri të plotë.

“Kombet e Bashkuara po mobilizojnë të gjitha burimet dhe personelin e mundshëm dhe i kërkojnë të gjitha palëve të marrin masat e nevojshme për të mundësuar rifillimin në siguri të plotë të procesit të evakuimit”, deklaroi ai para medias.Lajme të ngjashme