Shqipëria miraton në parim marrëveshjen me Kosovën për të drejtën e pensionit

Qeveria e Shqipërisë ka miratuar në parim marrëveshjen me qeverinë e Kosovës për vërtetimin e periudhave të sigurimit për realizimin e së drejtës për pension...

Shqipëria miraton në parim marrëveshjen me Kosovën për të drejtën e pensionit

Qeveria e Shqipërisë ka miratuar në parim marrëveshjen me qeverinë e Kosovës për vërtetimin e periudhave të sigurimit për realizimin e së drejtës për pension.

Marrëveshja pritet të shqyrtohet në komisionet parlamentare të Kuvendit, ku më pas do të shkojë për votim në seancë plenare.

Arritja e një marrëveshjeje të tillë mes Tiranës dhe Prishtinës mundëson që shqiptarëve të Kosovës t’u njihen vitet e punës e kontributet në Shqipëri dhe anasjelltas shqiptarëve të Shqipërisë t’u njihen kontributet e vitet e punës në Kosovë.Lajme të ngjashme