O serie de explozii a avut loc după cutremurul din Mexic