معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ایران: اگر سه قوه دست به دست هم بدهند، اقتصاد ایران 20 سال جلو کشیده می‌شود

معاون اقتصادی ابراهیم رئيسی از اعطای اختیارات اقتصادی مقام رهبری این کشور به سران سه قوه خبر داد

1994810
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ایران: اگر سه قوه دست به دست هم بدهند، اقتصاد ایران 20 سال جلو کشیده می‌شود

محسن رضایی، معاون اقتصادی ابراهیم رئيسی، ر‍ئیس جمهور ایران امروزشنبه 3 جون در سفر به استان سمنان از اعطای اختیارات اقتصادی مقام رهبری این کشور به سران سه قوه خبر داده و اظهارداشت: «برداشت من از اراده ایشان این است که اگر سه قوه دست به دست هم بدهند، اقتصاد ایران 20 سال به جلو کشیده می‌شود و تحولات بزرگی برای کشور شکل می‌گیرد».

به گزارش ایرنا، رضایی هدف از تفویض این اختیارات را «تسریع تحولات اقتصادی و ایجاد اصلاحات عمیق اقتصادی» در کشورش عنوان کرد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور ایران ضمن اشاره به وضعیت آب در کشورش خاطرنشان کرد: «ایران امروز با تنش آبی در سراسر کشور مواجه است، برنامه کوتاه‌مدت خوب است ولی باید برنامه بلندمدت داشت. باید برنامه ای داشت که 20 سال آینده مردم دیگر مشکل آب نداشته باشند».خبرهای مرتبط