قوه قضائیه: وظیفه این قوه در لایحه حجاب و عفاف صرفا جرم‌انگاری است

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه ایران گفت لایحه عفاف و حجاب براساس توافق سه قوا تنظیم شده است و نقش قوه قضائیه جرم انگاری است.

1991895
قوه قضائیه: وظیفه این قوه در لایحه حجاب و عفاف صرفا جرم‌انگاری است

بهزاد پورسید، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه ایران امروز یکشنبه در نشست خبری با موضوع تببین لایحه حجاب و عفاف گفت: «این لایحه بر مبنای یک توافق میان روسای قوا تهیه شده است و در مورد آن نظرخواهی صورت گرفته و نظرات دریافتی در متن اعمال شده است».

وی افزود: در این لایحه بر موضوع کشف حجاب تاکید شده است و لایحه مکمل قوانین دیگر خواهد بود. وظیفه قوه قضائیه در این لایحه صرفا جرم‌انگاری است و پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی بر عهده دیگر دستگاه‌هاست.

به گزارش خبرگزاری میزان، وی با بیان اینکه باید بین افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شود تفاوت قائل شد، اظهار داشت: «در این قانون، چون هدف بحث کشف حجاب است جرم انگاری خاصی برای کسانی که متکفل امر حجاب هستند در نظر گرفته نشده است، زیرا بخشی از ترک فعل‌ها در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است».

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه ایران با بیان اینکه در بحث حجاب و عفاف نباید به دنبال برخورد فیزیکی و انتظامی و قضایی باشیم، تصریح کرد: «اولویت در این حوزه را باید بر بخش‌های دولتی بگذاریم تا براساس قوانین و مقررات موجود اقدامات مربوط به این حوزه اجرا شود».

وی با بیان اینکه بین‌جرم و تخلف باید تفاوت قائل شویم و موضوع فقط از منظر جرم دیده نشود، گفت: «در این حوزه باید تدابیری اندیشیده شود تا کمتر به سمت تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام کیفری برای شهروندان برویم».خبرهای مرتبط