امدادگر بلژیکی پس از آزادی از زندان ایران به بیمارستان منتقل شد

امدادگر بلژیکی پس از آزادی از زندانی در ایران به دلیل ضعف جسمانی تحت نظر پزشکی قرار گرفت

1991814
امدادگر بلژیکی پس از آزادی از زندان ایران به بیمارستان منتقل شد

اولیویه واندکاستیل، شهروند بلژیک که در ایران به اتهام «جاسوسی، پولشویی و قاچاق ارز» محاکمه و به 40 سال حبس محکوم شده بود، در چارچوب توافق مبادله زندانی بین تهران و بروکسل، دیروز به کشورش بازگشت.

بستگان واندکاستیل می‌گویند که او پس از اسارت 455 روزه در ایران، از نظر روحی قوی اما از نظر جسمانی ضعیف شده و طی این مدت حدود 30 کیلو وزن از دست داده است.

واندکاستیل برای مدتی تحت نظر پزشک خواهد بود و وقت خود را با خانواده و دوستانش سپری خواهد کرد.خبرهای مرتبط