تظاهرات ترک‌های آذربایجان ایران علیه حکومت تهران در برلین

ترک‌های آذربایجان ایران در اعتراض به حکومت این کشور در برلین، پایتخت آلمان تظاهرات کردند.

1988731
تظاهرات ترک‌های آذربایجان ایران علیه حکومت تهران در برلین

جمعی از ترک‌های آذربایجان ایران در اعتراض به حکومت این کشور در برلین، پایتخت آلمان تجمع کردند

آنها با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی علیه حکومت تهران و پرچم به سمت دروازه تاریخی براندنبورگ راه‌پیمایی کردند.

ترک‌های آذربایجان ایران که از کشورهای انگلستان، سوئد، سوئیس، بلژیک و هلند در این راه‌پیمایی شرکت کرده بودند، شعار «آزادی، عدالت، خودمختاری» سر دادند.

آنها در مقابل دروازه براندنبورگ به زبان ترکی آواز خواندند.

 خبرهای مرتبط