فرونشست زمین در ایران 10 برابر استانداردهای جهانی است

نماینده اصفهان در شورای عالی استان‌های ایران فرونشست زمین در این کشور را 90 برابر میانگین کشورهای توسعه‌یافته ارزیابی کرد.

1977296
فرونشست زمین در ایران 10 برابر استانداردهای جهانی است

حمدرضا فلاح، نماینده اصفهان در شورای عالی استان‌های ایران اظهار داشت: عامل اصلی پدیده فرونشست زمین در بسیاری از کشورها، کاهش آب‌های زیرزمینی است.

فلاح امروز در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» همچنین تصریح کرد: پدیده فرونشست زمین در ایران تقریبا به میزان 90 برابر میانگین کشورهای توسعه‌یافته است.

وی در ادامه گفت: فرونشست زمین متاسفانه صدمات بسیاری را به آثار تاریخی اصفهان، از جمله «33 پل» و میدان نقش جهان که ثروت‌های ملی ما هستند وارد کرده است.

او همچنین اظهار داشت: یکی از عوامل اصلی فرونشست زمین در استان اصفهان قطع جریان مداوم آب در زاینده‌رود است که متاسفانه حدودا از سال 1397 صورت گرفت.

گفتنی است چند ماه پیش نیز رئیس گروه مهندسی حفاظت آب و خاک سازمان آموزش و ترویج کشاورزی ایران اعلام کرد: فرونشست زمین در کشورمان 10 برابر استانداردهای جهانی است و 70 درصد دشت‌های ما با این مشکل درگیرند.خبرهای مرتبط