نرخ تورم در ایران به 46.5 درصد افزایش یافت

بانک مرکزی ایران نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به سال 1401 را 46.5 درصد اعلام کرد.

1965153
نرخ تورم در ایران به 46.5 درصد افزایش یافت

 

بانک مرکزی ایران امروز 26 مارس و در اولین ماه سال 1402 نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1401 را معادل 46.5 درصد اعلام کرد.
به گزارش بانک مرکزی ایران، خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (بر اساس سال پایه 100= 1395) در اسفند ماه 1401 به عدد 794.3 رسید که نسبت به ماه قبل 6.6 درصد افزایش یافت.خبرهای مرتبط