دبیرکل خانه کارگر ایران: ضرباتی که دولت فعلی به ارزش ریال وارد کرده در دولت‌های قبلی دیده نشده است

دبیرکل خانه کارگر ایران گفت دولت فعلی در دو سال ضرباتی به ارزش ریال وارد کرده که در 16 سال دولت احمدی‌نژاد و روحانی دیده نشده است.

1965152
دبیرکل خانه کارگر ایران: ضرباتی که دولت فعلی به ارزش ریال وارد کرده در دولت‌های قبلی دیده نشده است

 

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و نماینده سابق ادوار مجلس ایران گفت: به جرات می‌گوییم دولت فعلی در طی دو سال فعالیت خود ضرباتی به ارزش ریال وارد کرده که در 16 سال قبل خود در دو دولت آقایان احمدی‌نژاد و روحانی با دو گرایش مختلف دیده نشده است. اگر دنبال ثبات و حل بحران‌ها هستیم در این میان باید به خودمان سخت بگیریم و بتوانیم ارزش پول ملی را احیا کنیم. تحریم یعنی سخت‌گیری دشمنان و غریبه‌ها بر مردم و ما انتظار داریم در این میان دولت خود بر کارفرمایان و کارگران و مردم سخت‌ نگیرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 گفت: در موضوع تعیین حداقل دستمزد باید به این نکته توجه داشت که طبق ماده 41 قانون کار، افزایش به ماخذ تورمی گرفته می‌شود که «بر ما وارد شده» و توسط جامعه «تجربه شده» و نه تورمی که «قرار است در آینده تجربه شود».

او ادامه داد: جلسه شورایعالی کار در رابطه با تصمیم مزدی به صورت سه جانبه در شرایطی باتوجه به تورم اظهارنظر می‌کنند که اولین مسئول افزایش بار قیمتی کارفرما است و دولت به کارفرما در این زمینه کمک می‌کند. وقتی قانون کار در ماده 41 می‌گوید «باتوجه به تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی ایران» مزد تعیین شود، شما به وضوح می‌بینید که حتی همین بند از تبصره‌های ماده 41 را کافی ندانسته و گفته است «باتوجه به کیفیت کاری که کارگر انجام می‌دهد، مزد باید معیشت یک خانوار 3.3 نفری را تامین کند.»

محجوب گفت: کمترین عددی که برای سبد معیشت باوجود اینکه نرخ ارائه شده آن از سوی طرف کارفرمایی بهتر از دولت بود، در نهایت 15 میلیون تومان بود. اکنون با توجه به حداقل دستمزد اعلام شده کمتر از نصف سبد حداقل معیشت پرداخت شده و ما حتی به سبد معیشت اعلامی سال 1400 نیز نرسیدیم.

وی در خصوص وعده‌های کنترل تورم از سوی دولت افزود: در چنین شرایطی شاید زمانی که قیمت‌ها تحرک نداشته و تورم هیجانی وجود ندارد، دولت بتواند وعده‌هایی بدهد. اما در زمانی که دولت با وجود چنین فاصله‌ای همچنان درگیر تورم هیجانی و تحرک قیمت‌ها هستند، نه دولت و نه وزارت اقتصاد و دارایی نمی‌توانند وعده کنترل تورم در این شرایط را بدهند. دولت اگر می‌توانست، اول به خود وعده می‌داد. مگر در سال قبل آقای رئیسی وعده ندادند که فقط 4، 5 قلم کالا پس از حذف ارز ترجیحی افزایش قیمت خواهند داشت. بعدها در تریبون‌هایی چون نماز جمعه گفته شد این یک جراحی بزرگ است و باید درد آن را بکشیم.

محجوب با اشاره به اینکه سال گذشته که افزایش 57 درصدی رقم خورد، از نظر بسیاری از دولتی‌ها و کارفرمایان افزایش حداقل دستمزد 1401 هیجانی انجام شده بود، در ادامه افزود: این در حالی است که این میزان افزایش حتی کمتر از مجموع تورم دوسال و بسیار کمتر از سبد حداقل معیشت بوده است. آنچه کف دست کارگران از میزان افزایش حداقل دستمزد سال قبل باقی ماند به اندازه یک مو بود. بنابراین بحث درمورد میزان افزایش مزد سال قبل چندان قابل مذاکره نیست.خبرهای مرتبط