"القاعده در تلاش استفاده از ایران به عنوان محل امنی برای ادامه فعالیت‌های خود است"

جامعه اطلاعاتی آمریکا «گزارش سالانه ارزیابی تهدیدها» را منتشر کرد.

1957973
"القاعده در تلاش استفاده از ایران به عنوان محل امنی برای ادامه فعالیت‌های خود است"

بر اساس گزارش «جامعه اطلاعاتی آمریکا» که با موضوع «گزارش سالانه بررسی تهدیدات 2023» منتشر شده، رهبران گروه تروریستی القاعده هم‌زمان با تلاش برای انطباق با حکومت طالبان در افغانستان، خواستار ادامه استفاده از ایران به عنوان محلی امن برای ادامه فعالیت‌های خود هستند.

بر این اساس، کشته شدن ایمن الظواهری، رهبر القاعده در سال 2022 برنامه‌های این گروه تروریستی در افغانستان را «برهم زده» و این گروه برای ادامه موجودیت خود مجبور است به شرکای منطقه‌ای خود اعتماد کند.

در این گزارش آمده است که برخی از رهبران القاعده خواستار ادامه استفاده از ایران به عنوان یک محل امن برای ادامه فعالیت‌های خود هستند و برخی دیگر نیز تلاش دارند تا به محدودیت‌های طالبان کنار آمدن و خود را با آن وفق دهند.

ازنظر برآورد امنیتی امریکا، نخستین چالش آمریکا در سال آینده تلاش قدرت‌های بزرگ، قدرت‌های منطقه‌ای رو به رشد و عاملان غیردولتی برای کسب سلطه در نظم جهانی خواهد بود. این عوامل برای ایجاد شرایط و قواعدی که نظم جدید را طی دهه‌های آتی شکل خواهند داد با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

در این گزارش آمده است: رقابت راهبردی میان آمریکا و متحدانش با چین و روسیه بر سر اینکه چه نوع جهانی شکل خواهد گرفت از اهمیت حیاتی برخوردار خواهد بود. این رقابت برای تعیین اینکه چه کشوری روایت‌ها را در میان اقدامات روسیه در اوکراین شکل خواهد داد، اهمیت دارد.

جامعه اطلاعاتی آمریکا می‌گوید: چالش دوم ازنظر آمریکا این است که چالش‌های جهانی مشترک، ازجمله تغییرات جوی و امنیت انسانی و بهداشتی در شرایطی که جهان در حال عبور از همه‌گیری کرونا و مواجهه با مسائل اقتصادی ناشی از انرژی و ناامنی غذایی است در حال همگرا شدن هستند.

جامعه اطلاعاتی آمریکا در بخش دیگری از این گزارش تصریح کرده است: چین از توانایی لازم برای تلاش‌های مستقیم جهت تغییر نظم قاعده‌محور جهانی در تمامی عرصه‌ها و مناطق مختلف برخوردار است.

جامعه اطلاعاتی آمریکا که متشکل از 16 نهاد ازجمله سیا و آژانس امنیت ملی است، همه سالانه گزارشی را با عنوان «گزارش سالانه ارزیابی تهدیدها» منتشر می‌کند.خبرهای مرتبط